•  

  +994 70 552 77 27

 •  

  info@era-con.az

ERACON şirkəti olaraq tikinti auditinin təşkilini həyata keçiririk. • 1. Layihələrin araşdırılması (irad və təkliflərin verilməsi)
 •       - Dəmir beton konstruksiyalı bina və qurğular
        - Metal konstruksiyalı bina və qurğular
 • 2. İş həcmlərinin verilmiş layihəyə əsasən hazırlanması
 • 3. İş həcmlərinin dəyərləndirilməsi (cari qiymətlərlə ilkin smetaların tutulması)
 • 4. Layihə üzrə işlərin təşkili (iş planı və qrafiklərin yazılması)
 • 5. Layihə üzrə işlərə nəzarət
 • 6. Texniki aktların hazırlanması
 •        - Özülaltı açıq xəndəyə baxış aktı
         - Oxlar üzrə bina və qurğuların yerinə (naturaya) köçürmə aktı
         - Bünovrə altı hazırlıq qatının qurulması aktı
         - Sonradan üstü örtülən işlərin (gizli akt), məsul konstruksiyaların qəbul edilmə aktı
         - Görülmüş işlərin qəbul aktı
 • 7. Tikinti sahəsinə aid jurnalların hazırlanması və nəzarəti
 •        - Ümumi işlər jurnalı
         - Beton işləri jurnalı
         - Qaynaq işləri jurnalı
         - SƏTƏM jurnalları
 • 8. Layihələrə texniki nəzarət işləri
 •        - Konstruksiya nəzarəti (Beton işlərindən qabaq qəlib və armaturun layihəyə uyğunluğunun yoxlanılması
         - Memarlıq (Layihədən kənara çıxmaların yoxlanılması və aktlaşdırılması)
         - Mühəndis kommunikasiya layihələrinin yerində yoxlanılması (Havalandırma,Su və kanalizasiya, İstilik – ventilyasiya,Elektrik işləri, Siqnalizasiya və yanğın təhlükəsizlik, Zəif axın rabitə, video müşahidə və s.)
 • 9. Bina və qurğuların dövlət qurumları ilə təhvil təslim aktlarının hazırlanması
 • 10. Tikinti və layihə sənədlərinin, smetalarının auditi
 •        - Tikintiyə təqdim olunmuş cizgilərin ( istehsalat və quraşdırma çizgilərin ) auditi
         - Layihə smeta sənədləri ilə tikinti zamanı tutulan foma2 arayışlarının auditi
         - Tender (açıq və qapalı) və katirovka sorğularının SMF (Satınalma müraciət forması) və TTF (Texniki tələbnamə forması) əsasən auditi